ILUSTRACE

Ilustrování má jednu dobrou i stinnou stránku, a obojí je stejná věc – snaha vystihnout představy autora příběhu. Slova naštěstí vyvolávají u každého jiné obrazy a v tom jsou psané příběhy krásné, ale o to těžší je, aby se ilustrátor a spisovatel shodli. Takové objevování je pokaždé zajímavá cesta, sice občas plná kamení a spadlých stromů, ale pokud se nakonec zdárně podaří autorovu představu vyjádřit v ilustraci, je to skvělý pocit.

Přední strana obálky fantasy knihy, 2014

2013

2013

2013

Ilustrace do sborníku Zapadlý kout (povídka Saorise), 2013